Below a list of my publications is presented.

Click here for a selections of downloads.  Please feel free to contact me if you have any questions.

Books:

 1. Emblemsvåg, J. and B. Bras (2000). Activity-Based Cost and Environmental Management: A Different Approach to the ISO 14000 Compliance. Kluwer Academic Publishers, Boston. p. 344. ISBN: 0-7923-7247-6.
 2. Emblemsvåg, J. (2003). Life-Cycle Costing: Using Activity-Based Costing and Monte Carlo Methods to Manage Future Costs and Risks. John Wiley & Sons, Inc., New York. p. 320. ISBN: 0-471-35885-1.
 3. Emblemsvåg, J. (2008). Flodbølger fra Åkneset: Før eller Senere – Tiltak eller Katastrofe. Kolofon Forlag, Oslo, pp. 193. ISBN: 978-82-300-0427-2.            This book is written in Norwegian.
 4. Emblemsvåg, J. Ed. (2012). Risk management for the future – theory and cases.  InTech. Rijeka. p. 496. ISBN 978-953-51-0571-8.

Book chapters:

 1. Bras, B. A. and J. Emblemsvåg (1996). “Activity-Based Costing and Uncertainty in Designing for the Life-Cycle” in Design for X: Concurrent Engineering Imperatives, G. Q. Huang, Ed., Chapman & Hall, London, pp. 398 – 423.
 2. Emblemsvåg, J. (2005). “From hindsight to foresight in strategic cost management” in Handbook of Business Strategy 2006, P. Coate, Ed., Emerald Group Publishing Limited, Bradford, pp. 179-186.
 3. Seepersad, C.C., Pedersen K., Emblemsvag J., Bailey R., Allen J.K. and F. Mistree (2006). “The Validation Square: How Does One Verify and Validate a Design Method?” in Decision Making in Engineering Design, K.E. Lewis, W. Chen and L. Schmidt, Eds, ASME Press, New York, pp. 303-314.
 4. Emblemsvåg, J. (2011). Augmenting the risk management process. Risk Management Trends. G. Nota (Ed.). Rijeka, Croatia, InTech, pp. 1-26.

Theses:

 1. Emblemsvåg, J. (1995). Activity-Based Costing in Designing for the Life-Cycle, Master of Science Thesis, George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, pp. 300.
 2. Emblemsvåg, J. (1999). Activity-Based Life-Cycle Assessments in Design and Management, Ph.D. Dissertation, The George W. Woodruff School of Mechanical Engineering, Georgia Institute of Technology, Atlanta, Georgia, USA, pp. 600.

Journal papers (refereed only):

 1. Emblemsvåg, J. and B. Bras (1997). “A Method for Life-Cycle Design Cost Assessments Using Activity-Based Costing and Uncertainty”. Engineering Design and Automation Journal. Vol. 3,No. 4, pp. 339-354.
 2. Emblemsvåg, J. and B. Bras (1999). “LCA Comparability and the Waste Index”. International Journal of Life-Cycle Assessments. Vol. 4, No. 5, pp. 282-290.
 3. Emblemsvåg, J. and B. Bras (2000). “Process Thinking – A New Paradigm for Science and Engineering.” Futures. Vol. 32, No. 7, pp. 635 – 654.
 4. Emblemsvåg, J. (2001). “Activity-Based Life-Cycle Costing”. Managerial Auditing Journal. Vol. 16, No. 1, pp. 17 -27.
 5. Emblemsvåg, J. and L. E. Kjølstad (2002). “Strategic Risk Analysis-a Field Version”. Management Decision. Vol. 40, No. 9, pp. 842-852.
 6. Emblemsvåg, J. and L. Tonning (2003). “Decision Support in Selecting Maintenance Organization”. Journal of Quality in Maintenance Engineering. Vol. 9, No. 1, pp. 11-24.
 7. Emblemsvåg, J. (2003). “The Green Invisible Hand”. Foresight, Vol. 5, No 1, pp. 11-19.
 8. Emblemsvåg, J. (2004). “Activity-Based Costing and Economic Profit – Why, What and How”. Cost Management (fmr. Journal of Cost Management) Vol. 18. July/August, pp. 38-46.
 9. Chobanyan, A. and J. Emblemsvåg (2005). “Drucker on Government, Politics, Economics and Society”. Foresight. Vol. 7, No. 3, pp. 42-55.
 10. Emblemsvåg, J. and L. E. Kjølstad (2006). “Qualitative Risk Analysis – some problems and remedies”. Management Decision. Vol. 44, No. 3, pp. 395-408.
 11. Emblemsvåg, J. (2007). “Using activity-based costing and economic profit to grow the bottom-line”. Business Strategy Series. Vol. 8, No. 6, pp. 418-425.
 12. Emblemsvåg, J. (2008). “On probability in risk analysis of natural disasters”. Disaster Prevention and Management: An International Journal. Vol. 17, No. 4, pp. 508-518.
 13. Emblemsvåg, J. (2010). “The augmented subjective risk management process”. Management Decision. Vol. 4, No. 2, pp.248 – 259.
 14. Settanni, E. and J. Emblemsvåg (2010). “Applying a non-deterministic life-cycle costing model to manufacturing processes”. Journal of Modeling in Management. Vol. 5, No 3, pp. 220-262.
 15. Emblemsvåg, J. (2013). “How economic behavior can hamper sustainable development”, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development. Vol. 10, No. 4, pp. 252-259.
 16. Emblemsvåg, J. (2014). “Lean project planning: Using lean principles in project planning”. International Journal of Construction Project Management. Accepted for publication.
 17. Emblemsvåg, J. (2014). “Lean Project Planning in Shipbuilding”. Journal of Ship Production and Design. Vol. 30, No. 2, pp. 79-88.

Conference Papers with Referee:

 1. Emblemsvåg, J. and B. A. Bras (1995). “The Use of Activity-Based Costing, Uncertainty and Disassembly Action Charts in Demanufacture Cost Assessments”. 1995 ASME Advances in Design Automation Conference, Ed., Boston, Massachusetts, ASME, Sept 17-20, 1995.
 2. Emblemsvåg, J. and B. Bras (1997). “An Activity-Based Life-Cycle Assessment Method”. 1997 ASME Design Engineering Technical Conference, Sacramento, California, American Society of Mechanical Engineers, Sept 14 – 17, 1997.
 3. Emblemsvåg, J. and B. Bras (1998). “Financial Analysis, Critical Assumption Planning and Uncertainty in Product Development”. 1998 International Conference on Achieving Excellence in New Product Development and Management, Atlanta, Georgia. Product Development & Management Association (PDMA).
 4. Emblemsvåg, J. and B. A. Bras (1998). “ISO 14000 and Activity-Based Life-Cycle Assessment in Environmentally Conscious Design and Manufacturing: A Comparison”. 1998 ASME Design Engineering Technical Conference, Atlanta, Georgia, American Society of Mechanical Engineers, Sept 14 – 17, 1998.

Other Publications:

 1. Fet, Annik M., Emblemsvåg, Jan and Johannessen, Jan T. (1996): “Environmental Impacts and Activity Based Costing during Operation of a Platform Supply Vessel”, Møreforsking Ålesund. Rapport nummer Å 9604.
 2. Emblemsvåg, J. and B. A. Bras (1998). “Energy Accounting – A Step Towards Sustainability”. The 42nd Annual Meeting of the International Society of Systems Sciences, Atlanta, Georgia, International Society of Systems Sciences (ISSS).
 3. Emblemsvåg, J. And B. Bras (1999). “Integrating Economic and Environmental Performance Measurements Using Activity-Based LCA”. Sixth International Seminar on Life Cycle Engineering, Kingston, Ontario, Canada, CIRP.
 4. Emblemsvåg, J. and B. Bras (2000). “Industry Experiences with Activity-Based LCA”. Total Life Cycle Conference and Exposition (TLC), April 26-28, 2000, Detroit, MI. Society of Automotive Engineers (SAE). Ref. No. 2000 – 01 – 1464.
 5. Emblemsvåg, J. and B. Bras (2000). “Activity-Based Cost and Environmental Assessments”. Proceedings 2000 ASME National Conference. Chicago, Illinois. ASME.
 6. Emblemsvåg, J. (2004). “The Darwinian Left—from myth to intellectual hijacking”. Futures. Vol. 36, No. 10. pp. 1117-1121.
 7. Emblemsvåg, J. (2005). “Kicking away the Ladder: Development Strategy in Historical Perspective”. On The Horizon. Vol. 13, No. 3. pp. 186 – 191.
 8. Emblemsvåg, J. (2005). “Business analytics: getting behind the numbers”. International Journal of Productivity and Performance Management. Vol. 54, No. 1, pp. 47-58.
 9. Settanni, E. and J. Emblemsvag (2008). “Enterprise Input-Output Accounting: a non-deterministic approach”. International Input-Output Meeting on Managing the Environment, July 9-11, Seville.

 

Emblemsvåg, J. (2008). Flodbølger fra Åkneset: Før eller Senere – Tiltak eller Katastrofe. Kolofon Forlag, Oslo, pp. 193. ISBN: 978-82-300-0427-2.            This book is written in Norwegian.Sammendrag:  Noen få kilometer fra Norges kanskje største turistattraksjon med rundt en halv million besøkende hver sommer, Geiranger, ligger Åkneset. På Åkneset er et fjellparti på størrelse med over 200 postgirobygg i sakte bevegelse, og en dag vil enten hele eller deler av dette fjellpartiet falle i fjorden og skape en enorm flodbølge som i verste fall vil ramme hele Sunnmøre i større eller mindre grad. Hardest vil det gå utover de tre kommunene Stranda, Norddal og Stordal hvor vi snakker om kanskje langt på vei utslettelse av alle kommunesentrene samt flere bygder. Tiltross for iherdig lokalt engasjement med faglig støtte fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og delvis finansiering fra staten, har ikke denne saken fått den håndteringen som trengs. Hvis ikke saken tas mer seriøst – og det snart – kan vi kanskje få en av de største naturkatastrofene i nyere norsk historie.Denne boken presenterer en uavhengig analyse av saken slik den står høsten 2007. Selv om hovedformålet med denne boken er å stille spørsmål, er det likevel tydelig at vi allerede i dag vet nok til å kunne gi en del retningslinjer. Noen retningslinjer blir trukket opp i boken, og de viser klart at med dagens linje vil det langt på vei være flaks om det går bra. I et av verdens rikeste land, kan man spørre seg; er dette godt nok? Spesielt når det er mulig med begrensede midler å løse saken uten tap av liv og kanskje uten større tap av materielle verdier.Etter Tafjord-ulykken i 1934 presterte den norske stat å beslaglegge store deler av de midlene som ble samlet inn til de kriserammede. Kanskje det er på tide at den norske stat tar sitt ansvar på alvor nå – ikke bare når det gjelder å samle inn penger?