Åknes

Åknes flyer

Emblemsvåg, J. (2008). Flodbølger fra Åkneset: Før eller Senere – Tiltak eller Katastrofe. Kolofon Forlag, Oslo, pp. 193. ISBN: 978-82-300-0427-2.

This book is written in Norwegian.

Sammendrag:  Noen få kilometer fra Norges kanskje største turistattraksjon med rundt en halv million besøkende hver sommer, Geiranger, ligger Åkneset. På Åkneset er et fjellparti på størrelse med over 200 postgirobygg i sakte bevegelse, og en dag vil enten hele eller deler av dette fjellpartiet falle i fjorden og skape en enorm flodbølge som i verste fall vil ramme hele Sunnmøre i større eller mindre grad. Hardest vil det gå utover de tre kommunene Stranda, Norddal og Stordal hvor vi snakker om kanskje langt på vei utslettelse av alle kommunesentrene samt flere bygder. Tiltross for iherdig lokalt engasjement med faglig støtte fra Norges Geologiske Undersøkelse (NGU) og delvis finansiering fra staten, har ikke denne saken fått den håndteringen som trengs. Hvis ikke saken tas mer seriøst – og det snart – kan vi kanskje få en av de største naturkatastrofene i nyere norsk historie.

Denne boken presenterer en uavhengig analyse av saken slik den står høsten 2007. Selv om hovedformålet med denne boken er å stille spørsmål, er det likevel tydelig at vi allerede i dag vet nok til å kunne gi en del retningslinjer. Noen retningslinjer blir trukket opp i boken, og de viser klart at med dagens linje vil det langt på vei være flaks om det går bra. I et av verdens rikeste land, kan man spørre seg; er dette godt nok? Spesielt når det er mulig med begrensede midler å løse saken uten tap av liv og kanskje uten større tap av materielle verdier.

Etter Tafjord-ulykken i 1934 presterte den norske stat å beslaglegge store deler av de midlene som ble samlet inn til de kriserammede. Kanskje det er på tide at den norske stat tar sitt ansvar på alvor nå – ikke bare når det gjelder å samle inn penger?